Старт / Наука / Пројекти НИР / Хоризонт 2020

Хоризонт 2020

Шта је програм Хоризонт 2020?

Хоризонт 2020 је нови програм Европске уније за истраживања и иновације те је уједно и највећи систем финансирања за ове сврхе у свијету. Програм нуди око 80 милијарди евра бесповратних донација организацијама из свих сектора (академском сектору, државним организацијама, привреди, средњим и малим предузећима, удружењима, невладиним организацијама итд.) да се интензивније фокусирају на иновације и научноистраживачке активности блиске тржишту. Посебна пажња је посвећена подручјима са мање развијеном научном инфраструктуром и малим и средњим предузећима за која је намијењено око 20 посто укупних средстава.

Хоризонт 2020 је отворен за свакога и значајно су смањене административне процедуре како би се унаприједио квалитет резултата.

Хоризонт 2020 Републици Српској и Босни и Херцеговини омогућава јединствену прилику за финансирање пројеката који би иначе тешко могли наћи средства из других извора. Између осталог, то су пројекти који финансирају стручно усавршавање академске заједнице или рад у иностранству, сарадње са привредом на комерцијализацији иновативних производа или услуга те унапређења инфраструктуре. Области које покрива Хоризонт 2020 су изузетно широке те је стога један од најважнијих изазова за организације у РС и БиХ да нађу своје мјесто и одговарајућу улогу у пројектима који ће бити финансирани, како би максимално искористили средства која је ЕУ ставила на располагање.

Више информација о програму Хоризонт 2020 можете наћи на страницама:

http://ncp.ba/horizont-2020.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Државне контакт особе за Хоризонт 2020

Госп. Аммар Мирашчија
Државни NCP координатор – IDEAS – INCO NCP
Организација: Министарство цивилних послова БиХ
Адреса: Трг БиХ 3, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: +38733492597
Мејл: ammar.mirascija@mcp.gov.ba – Веб: ncp.ba

Госп. Ђорђе Маркез
Правна и финансијска питања – Сигурност – JRC
Организација: Универзитет у Бањој Луци
Адреса: Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, РС, Босна и Херцеговина
Тел +38751321275
Мејл: markezdj@teol.net – Веб: ncp.ba

Госп. Зоран Димитријевић
SMEs (Мала и средња предузећа)
Организација: Агенција за економски развој општине Приједор PREDA – PD
Адреса: Алеја козарског одреда бб, 79101, Приједор, РС, Босна и Херцеговина
Тел +38752241600
Мејл: zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba – Веб: ncp.ba

Гђица. Алма Хасановић
Приступ финансијама
Организација: Министарство цивилних послова БиХ
Адреса: Трг БиХ 3, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел +38733492553
Мејл: alma.hasanovic@mcp.gov.ba – Веб: ncp.ba

Гђа. Дина Масник-Ћулаховић
Европско истраживачко вијеће
Организација: Министарство цивилних послова БиХ
Адреса: Трг БиХ 3, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Teл: +38762641635
Мејл: dmasnik@gmail.com – Веб: ncp.ba

Госп. Салко Ковачић
Будуће и технологије у настајању
Организација: Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару
Адреса: Универзитетски кампус, 88104, Мостар, Босна и Херцеговина
Teл: +38736570727
Мејл: salko@unmo.ba – Веб: ncp.ba

Госп. Далибор Дрљача
Marie Skłodowska-Curie акције – Европска истраживачка инфраструктура
Организација: Универзитет Источно Сарајево
Адреса: Вука Караџића 30, 71126, Источно Сарајево, РС, Босна и Херцеговина
Тел +38766807302
Мејл: drljacad@gmail.com – Веб: ncp.ba

Гђа. Јасна Хивзиефендић
Информације и комуникацијске технологије (ICT) – Сигурна, чиста и ефикасна енергија
Организација: Амерички универзитет у Босни и Херцеговини
Адреса : Слатина 2, 75000, Тузла, Босна и Херцеговина
Тел:
Мејл: jasna.hivziefendic@gmail.com – Веб: ncp.ba

Гдин. Данијел Шогоровић
Нанотехнологије нових материјала и напредне производње и прераде – Свемир – Паметни, зелени и интегрални транспорт
Организација: Свеучилиште у Мостару
Адреса: Матице Хрватске бб, 88000, Мостар, Босна и Херцеговина
Тел +387363370030
Мејл: danijel.sogorovic@sve-mo.ba – Веб: ncp.ba

Гђа. Катарина Бошњаковић
Здравље, демографске промјене и благостање – Сигурност хране, одржива пољопривреда морских и поморских истраживања и био-економије; Биотехнологија-Климатске акције, ефикасност ресурса и сировина
Организација: Универзитет Источно Сарајево
Адреса: Вука Караџића 30, 71126, Источно Сарајево, РС, Босна и Херцеговина
Тел +38757320330
Мејл: katarina.bosnjakovic@gmail.com – Веб: ncp.ba

Гђа. Нина Беговић
Укључива, иновативна и промишљена друштва
Организација: Универзитет у Сарајеву
Адреса: Обала Кулина Бана 7/II, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел +38733565119
Мејл: nina.begovic@unsa.ba – Веб: ncp.ba

Гђа. Мирна Раич
Еуратом
Организација: Свеучилиште у Мостару
Адреса: Матице Хрватске бб, 88000, Мостар, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел +38736355020
Мејл: mirna.raic@gmail.com – Веб: ncp.ba