Часописи

Р.Б. НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗДАВАЧ
1 ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Економски факултет, Пале
2 БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА Медицински факултет, Фоча
3 СПОРТ И ЗДРАВЉЕ Факултет физичког васпитања и спорта, Пале
4 РАДОВИ Филозофски факултет, Пале
5 НОВИ ЕКОНОМИСТ                              Часопис за економску теорију и праксу Факултет пословне економије, Бијељина
6 ГОДИШЊАК Православни богословски факултет, Фоча