Пријемни испит за упис на Универзитет у Источном Сарајеву

Пријемни испит за упис у прву годину сва три циклуса студија у академској 2017/18. години на Универзитету у Источном Сарајеву биће одржан 26.6.2017. године са почетком у 9 часова.

Пријављивање кандидата почиње 19.6.2017. године, а завршава 23.6.2017. године.

Објављивање резултата конкурса предвиђено је 28.6.2017. године до 14 часова, а упис примљених кандидата почиње 3.7.2017. године и трајаће до 7.7.2017. године.

Одлуком Владе Републике Српске одобрено је да се упише 2.305 студената првог циклуса студија, те 712 студенaтa другог циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву.

Одлуком је прописано да ће за студенте који упишу дефицитарне студијске програме из области математике и физике бити обезбијеђена финансијска помоћ.

Влада Републике Српске донијела је Oдлуку којом је одобрен упис 63 редовна студента који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/18. години на Универзитет у Источном Сарајеву.

Конкурс за упис у академску 2017/18. годину биће објављен током јуна на веб-страници Универзитета www.ues.rs.ba, као и у два дневна листа.

Информације о накнадним уписним роковима биће садржане у конкурсу.

За упис на студијске програме прве године I циклуса студија могу конкурисати кандидати који имају завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

Како би помогли кандидатима да на пријемном испиту остваре што боље резултате, неки од факултета и академија нашег Универзитета организовали су припремну наставу и издали информаторе који су доступни у студентској служби или на сајту факултета.