Magazines

Р.Б.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ИЗДАВАЧ

1

ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Економски факултет, Пале

2

БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Медицински факултет, Фоча

3

СПОРТ И ЗДРАВЉЕ

Факултет физичког васпитања и спорта, Пале

4

РАДОВИ

Филозофски факултет, Пале

5

НОВИ ЕКОНОМИСТ                              Часопис за економску теорију и праксу

Факултет пословне економије, Бијељина

6

ГОДИШЊАК

Православни богословски факултет, Фоча