Cooperation with indystry

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić potpisao je 23.03.2016. godine Protokol o saradnji sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora Istočno Sarajevo, Trebinje, Doboj i Bijeljina u cilju jačanja saradnje Univerziteta sa realnim sektorom, tj. poboljšavanje saradnje između akademske zajednice i privrede Republike Srpske.

Sporazumom će biti obezbijeđeno učešće akademske zajednice u kreiranju novih proizvoda, kao i korištenje znanja i laboratorije sa kojom raspolažemo, a pri tome nadoknađujući ono što privredni subjekti ne mogu finansirati i razvijati određene procese.

Do sada je preko određenih fakulteta (organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu) uspostavljena saradnja sa određenim privrednim subjektima kao što su:

1. Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont „TEHNIČKI REMONT“ a.d. Bratunac
2. Energoinvest-Elektroenergetska oprema doo Istočno Sarajevo
3. ZP „Hidroelektrane na Drini“ A.D. Višegrad
4. ZP „Rudnik i termoelektrana“ A.D. Gacko
5. Rafinerija ulja Modriča
6. MF doo Stolac
7. „Vibroakustika“ doo Beograd
8. Institut A.D. Istočno Sarajevo
9. „Termoaparati“ A.D. Istočno Sarajevo
10. ENERGOINVEST – ZDP institut za osiguranje kvaliteta „IKM“ Istočno Sarajevo
11. FAMOS – FABRIKA MOTORA SARAJEVO a.d. Istočno Sarajevo
12. Swislion IAT a.d. Trebinje
13. Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta
14. Udruženje ekonomista Republike Srpske „SWOT“
15. SPORT VISION doo
16. Poreska uprava RS, područni centar Bijeljina
17. Srednjestaleški biro Balkan