Conference

Jahorinski poslovni dani 2015

25-27. februar, 2015. – U organizaciji Ekonomskog fakulteta UIS-a na Jahorini je održana međunarodna stručno-naučna konferencija Jahorinski poslovni dani. Dvodnevna konferencija, čiji su suorganizatori ove godine bili Ekonomski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu i Ekonomski fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici, bila je fokusirana na temu “Turizam u funkciji ekonomskog razvoja”. Tokom plenarne sjednice, kao i u tri odvojene sesije posvećene ekonomiji i turizmu, predstavljeno je 75 radova priznatih naučnika, stručnjaka, kao i studenata sa univerziteta iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Njemačke. Pored uobičajenog tematskog okruglog stola, ove godine prvi put je organizovan okrugli sto dekana ekonomskih fakulteta iz svih zemalja regije jugoistočne Evrope. Na okruglom stolu, koji je održan u četvrtak, 26. februara, u 10 časova u zgradi Ekonomskog fakulteta na Palama, dekani su razmijenili mišljenja o ključnim pitanjima razvoja ekonomije i ekonomske saradnje u zemljama regiona. Razgovarano je o mogućnostima međusobne saradnje u izradi projekata, u nastavi, posebno na drugom i trećem ciklusu studija, u razmjeni profesora i studenata, kao i u zajedničkoj organizaciji ovakvih i sličnih naučnih skupova, savjetovanja, ljetnih škola i akademija. Tokom konferencije organizovano je tradicionalno predstavljanje gastro ponude sarajevsko – romanijske regije. Konferencija je dala vrlo konkretne sugestije vlastima u kom pravcu treba da se nastavi razvoj turizma ako se žele postići dobri rezultati.

Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji

4-6 mart, 2015. – U organizaciji Tehnološkog fakulteta UIS-a na Jahorini je održan 4. Međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji” (Engineering, Environment and Materials in Processing Industry – EEM). Tokom trodnevnog rada Kongresa održano je osam plenarnih predavanja, a u dvije odvojene sesije izloženo je 178 poster radova naučnih radnika iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Albanije, Belgije, Ukrajine, Poljske, Japana i Katara. Održane su dvije radionice na kojima je diskutovano o uspostavljanju platforme za podršku povezivanju istraživanja nanotehnologije i biomaterijala sa obrazovanjem i poboljšanju sistema upravljanja kvalitetom na području zemalja zapadnog Balkana. Cilj ovog kongresa, koji se održava svake dvije godine, je prikazivanje domaćih i svjetskih saznanja i iskustava iz oblasti procesne, hemijske, prehrambene industrije, ekologije i materijala, ali i ostvarivanja saradnje između akademske zajednice, privrede i državnih institucija. Kongres je ukazao na najveći broj problema koji se dotiču nacionalnih ili međunarodnih strategija razvoja.

INFOTEH

18-20. mart, 2015. – Na Jahorini je održan dvodnevni međunarodni naučno – stručni simpozijum INFOTEH kog je po četrnaesti put organizovao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS). U radnom dijelu simpozijuma u dvije sesije izloženo je 185 autorskih i 20 studentskih radova posvećenih pitanjima primjene informacionih i komunikacionih tehnologija u proizvodnim i elektronskim sistemima, energetici i drugim oblastima od interesa za razvoj sredine i regiona. U toku simpozijuma, kom je prisustvovalo oko 230 učesnika, organizovan je okrugli sto pod nazivom “Bioinženjering i medicinska informatika”, kao i izložba knjiga u organizaciji Akademske misli iz Beograda.

Nauka i evrointegracije

22-24. maj, 2015. – Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, povodom Dana i krsne slave fakulteta, održan je 10. Naučni skup “Nauka i evrointegracije” na kom je predstavljeno preko 300 naučnih radova iz filozofskih, filoloških i prirodno-matematičkih nauka. Na naučnom skupu učestvovali su naučni radnici sa univerziteta iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske ali i ostalih zemalja iz okruženja.

Simpozijum doktora stomatologije RS sa međunarodnim učešćem

30. maj, 2015. – Šesti put za redom, u organizaciji Medicinskog fakulteta Foča i Komore doktora stomatologije RS, održan je Simpozijum doktora stomatologije RS sa međunarodnim učešćem. Oko 180 učesnika Simpozijuma imalo je mogućnost prisustvovati predavanjima eminentnih stručnjaka sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, po prvi put sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta Svetog Kirila i Metodija u Skoplju i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Predavači su u svojim izlaganjima prikazali najnovija istraživačka i stručna dostignuća, kao i preporuke za dobru kliničku praksu. Učesnici Simpozijuma su mogli da se upoznaju i sa asortimanima šest vodećih firmi stomatološke opreme na ovim prostorima.

Matematička konferencija Republike Srpske

5-6. jun, 2015. – Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je 5. Matematička konferencija Republike Srpske, koja je i ove godine imala međunarodni karakter. Na konferenciji je učestvovalo oko 80 univerzitetskih profesora iz regiona, a naučni radovi izloženi su u šest sekacija. Glavni cilj konferencije je da na jednom mjestu okupi naučnike, profesore, prosvjetne radnike, ali i sve zainteresovane studente i istraživačke grupe koji žele predstaviti rezultate svog istraživanja. Konferenciju su organizovali Društvo matematičara i informatičara Istočne Hercegovine Trebinje – Euklid, Društvo matematičara Republike Srpske, Filozofski i Fakultet za proizvodnju i menadžment Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Bezbjednost saobraćaja

11. jun, 2015. – Na Saobraćajnom fakultetu Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je međunarodna naučno-stručna konferencija “Bezbjednost saobraćaja”, organizovana u okviru manifestacije Dani saobraćaja RS. Na naučnoj konferenciji, čiji je osnovni cilj predstavljanje i razmjena novih saznanja i primjera dobre prakse iz oblasti bezbjednosti učesnika u drumskom saobraćaju, izloženo je 19 naučnih radova emitnetnih naučnih radnika iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije.

EKONBIZ 2015

18-19. jun, 2015. – Na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je 3. Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2015. Tema naučnog skupa bila je “Upravljanje rizicima u javnom i realnom sektoru u uslovima krize”. Na skupu je učestvovalo oko 140 učesnika sa 74 prijavljena rada. Radove su prijavili neki od najuglednijih profesora iz Rusije, Mađarske, Makedonije, a sa radovima su na skupu uzeli učešće i profesori, asistenti i studenti postdiplomskog studija Ekonomskih fakulteta iz Beograda, Subotice, Niša, Banja Luke, Brčkog, Istočnog Sarajeva i Bijeljine. Realizacijom skupa analizirana su mišljenja eksperata u oblasti ekonomije i dati odgovori na pitanje kako upravljati rizicima u javnom i realnom sektoru u uslovima krize, uz poseban osvrt na pojedine ekonomske oblasti, do kojih se došlo na izlaganju na paralelnim sesijama.

Simpozijum hirurga Srbije i Republike Srpske

19. jun, 2015. – Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je Osmi simpozijum hirurga Srbije i Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Oko 200 hirurga iz više od 30 zdravstvenih ustanova iz BiH, Srbije i Crne Gore prisustvovalo je stručnim predavanjima o više tema iz oblasti onkologije, odnosno o hirurškim zahvatima pri liječenju raznih vidova karcinoma. Seminar je održan u organizaciji Asocijacije hirurga Republike Srpske, Hirurške sekcije Srpskog ljekarskog društva iz Srbije i Univerzitetske bolnice u Foči.

16. oktobar – Na Medicinskom fakultetu održan Simpozijum o bolu. Simpozijum „AgroSym 2015“

15 – 18. oktobar – Na Jahorini je održan trodnevni Međunarodni naučni simpozijum o poljoprivredi “AgroSym 2015” kojeg su, šestu godinu za redom, organizovali Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i Agronomski Mediteranski institut iz Barija u saradnji sa prestižnim institucijama iz cijelog svijeta. Na adresu simpozijuma pristiglo je više od 700 abstrakata, a tokom radnog dijela skupa u više sekcija izložena su 124 naučna rada.

Noć istraživača

26. septembar – Na Fakultetu za proizvodnju i menadžment održana je tradicionalna manifestacija “Noć istraživača” kojoj je prisustvovao ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić. Manifestacija je je okupila veliki broj djece različitih uzrasta, studenata, profesora i naučnih radnika. Manifestaciju “Noć istraživača”, organizovalo je Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju.

Naučni skup “Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma”.

24. oktobar – Na Pravnom fakultetu održan je naučni skup “Dvadeset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma”. Naučni skup, koji je organizovan povodom Dana Pravnog fakulteta u Palama, okupio je više od 60 učesnika iz zemalja regiona, a na njegovom kraju predstavljen je Zbornik radova na engleskom jeziku “Javno pravo u BiH: trendovi i izazovi” / Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges”, čiji su izdavači Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Evropska organizacija za javno pravo.

Festival nauke

11. i 12. novembar – Univerzitet u Istočnom Sarajevu učestvovao je na Festivalu nauke održanom u Banjaluci. Zanimljivim prezentacijama na Festivalu su učestvovali Medicinski, Tehnološki i Poljoprivredni fakultet UIS-a. Na svečanoj akademiji, održanoj po završetku festivala, Poljoprivredni fakultet UIS-a nagrađen je za najbolju nučno-istraživačku instituciju, dok je Vladimir Vujović sa Elektrotehničkog fakulteta dobio nagradu za naučno-istraživački rad na studijama trećeg ciklusa.

Nauka i nastavna praksa

20. novembar – Na Pedagoškom fakultetu održan je 6. naučni skup sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Nauka i nastavna praksa”. Na skupu je predstavljen i Zbornik sažetaka radova koje je prijavilo 90 autora iz regiona. Oni su razvrstani po naučnim disciplinama i to u sedam poglavlja: filološka proučavanja, matematička, biološka, pedagoška, psihološka, geografska, istorijska te istraživanja i dostinuća iz oblasti muzičke, likovne i fizičke umjetnosti.

“Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2015”

20. i 21. novembar – Na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je Peti Međunarodni simpozijum “Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2015”, koji je okupio oko dvije stotine stručnjaka iz ove oblasti.