Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке

Тендери и јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка библиотечких књига“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка стучне литературе” за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта ERASMUS + “Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)”

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Образац реализације уговора за јавну набавку: “Набавка услуга оддржавања возила” за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац (PDF)

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Електроенергетика, Електротехнички факултет Источно Сарајево

Прилог: Извјештај (PDF)

Прочитајте

Образац реализације уговора за јавну набавку: “Набавка лабораторијске опреме – дијелови центрифуге“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац (PDF)

Прочитајте

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка услуга штампања“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пaле

Прилог: Образац (PDF)

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуге осигурања студената“ за потребе Економског факултета Пале

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка лабораторијских реагенаса“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац (PDF)

Прочитајте