Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, Правни факултет Пале

Прилог: Извјештај – мр Мирјана Пупић

Прочитајте

Извјештај комисије о оцјени теме докторске дисертације и подобности кандидата мр Душкa Поповићa, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – мр Душко Поповић

Прочитајте

Извјештај комисије о оцјени теме докторске дисертације и подобности кандидата мр Љубице Драгишић, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – мр Љубица Драгишић

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Физика кондензоване материје, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај (PDF)

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Биљне науке, ботаника, Технолошки факултет Зворник

Прилог: Извјештај – Наташа Марић, ма

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Естетика, Филозофски факултет Пале

Прилог:  Извјештај – мр Данијела Милинковић

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Методика васпитно-образовног рада, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – др Бранка Брчкало

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Специфични језици (Савремени српски језик и лингвистика), Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – доц. др Сања Куљанин

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Наука о животној средини, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Фармакологија и фармација, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај

Прочитајте