Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Математичка анализа и примјене, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Физика кондензоване материје, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – Срђан Вуковић

Прочитајте

Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Машинство, Машински факултет Источно Сарајево

Прилог: Извјештај – доц. др Владо Медаковић

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Хирургија–васкуларна хирургија, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај – доц. др Радмил Марић

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Интерна медицина, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Хирургија, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о научној заснованости и подобности теме и кандидата мр Ане Чегар за израду докторске дисертације, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – мр Ана Чегар

Прочитајте

Извјештај комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Сузане Марковић, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – мр Сузана Марковић

Прочитајте

Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Специфични језици (русистика), Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – др Вишња Вишњевац

Прочитајте