Старт / 2017 / децембар

Мјесечна архива: децембар 2017

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка материјала за чишћење“ за потребе Економског факултета Пале

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Специфичне књижевности (англистика), Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај – др Огњен Куртеш

Прочитајте

Извјештај комисије за оцјену научне заснованости и пoдобности теме и кандидата мр Драгана Димитријевића  за израду докторске дисертације, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Прилог: Извјештај – мр Драган Димитријевић

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Пословне финансије, Факултет пословне економије Бијељина

Прилог: Извјештај – доц. др Слободан Суботић

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка рачунарске опреме” у оквиру пројекта “Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)”- ЛОТ 8 Универзитет у Зеници

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка рачунарске опреме” у оквиру пројекта “Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)”- ЛОТ 6 Универзитет у Сарајеву

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка рачунарске опреме” у оквиру пројекта “Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)”- ЛОТ 4 Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка рачунарске опреме” у оквиру пројекта “Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)”- ЛОТ 5 Свеучилиште у Загребу

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Одлука о поништењу јавне набавке: „Набавка рачунарске опреме“ у оквиру пројекта „Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)” ЛОТ 3 – Универзитет у Бихаћу

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка рачунарске опреме” у оквиру пројекта “Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)”- ЛОТ 1 Универзитет у Источном Сарајеву

Прилог: Одлука (PDF)

Прочитајте