Старт / Сва Обавјештења / Међународни пословни сусрети за предузећа и кластере

Међународни пословни сусрети за предузећа и кластере

Европска мрежа предузетништва Републике Српске – Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa Рeпубликe Српскe и Рaзвojнa aгeнциja Србиje, организују „Meђунaрoднe пoслoвнe сусрeтe“ који ће бити одржани у оквиру Форума о интернационализацији пословања у Источном Сарајеву 3. новембра 2017. године.

„Meђунaрoдни пoслoвни сусрeти“ биће организовани у 10 часова у хотелу „Термаг“ на Јахорини.

Сектори који ће бити заступљени су:

  • пољопривреда
  • металопрерађивачка индустрија
  • дрвна и грађевинске индустрија
  • текстил
  • ауто индустрија
  • информационе технологије
  • индустрија пластике и пластичних производа
  • туризам

Партнери у организацији Међународних пословних сусрета су Универзитет у Источном Сарајеву, Универзитет у Бањој Луци, Привредна комора Републике Српске, Иновациони центар Бања Лука, Привредна комора Србије, Бизнис инкубатор Нови Сад, Хрватска господарска комора, Дирекција за развој малих и средњих предузећа Црна Гора, Мариборска развојна агенција и други.