Старт / Обавјештења - Универзитет / Конкурси / Позив Амбасаде Чешке у БиХ за пријаву малих локалних пројеката за 2018. годину

Позив Амбасаде Чешке у БиХ за пријаву малих локалних пројеката за 2018. годину

Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини објавила је годишњи позив за подношење захтјева за мале локалне пројекте (МЛП) којим директно управља Амбасада у Сарајеву.

Пројекти би требало да буду усмјерени у секторе:

1) Одрживи економски раст (обновљиви извори енергије);

2) Одрживо управљање природним ресурсима (системи водоснабдевања и канализације);

3) Добро управљање и ојачана демократија.

Сви пројекти треба да промовишу равноправност полова и поштују животну средину.

Средства обезбијеђена од стране Републике Чешке за сваки пројекат крећу се између 200 000 CZK (око 15 000 КМ) до максималног лимита 500 000 CZK (око 37 500 КМ).

Приједлог МЛП-а могу поднијети само организације које могу показати свој независан правни статус у БиХ као што су: локалне невладине заједнице и непрофитне организације, локалне академске институције које раде на локалним пројектима, међународне, међувладине, мултилатералне и регионалне институције, организације и агенције које се баве локалним развојним активностима, општинске, регионалне или националне владине институције или агенције земље примаоца који раде на локалним пројектима.

Већину средстава МЛП-а потребно је усмјерити према локалним организацијама цивилног друштва (укључујући и невладине организације) и друге институције које раде на локалном нивоу. Остали субјекти, као што су међународне, међувладине, мултилатералне и регионалне организације, могу поднијети пријаву под условом да раде са локалним партнерима и локалним пројектима. Слично томе, општинске, регионалне или националне владине институције могу добити средства МЛП, под условом да су њихови пројекти у суштини локалног карактера.

Рок за подношење приједлога (у писаној и електронској форми) је 29. октобар 2017. године.

Успјешни кандидати потписаћe Уговор са Амбасадом Републике Чешке, највјероватније у фебруару /марту 2018. године.

Све МЛП активности треба да буду завршене најкасније до 31. октобра 2018. године.

Документацију која укључује: попуњен формулар за идентификацију (XLS, 67 KB), копију документа којом се доказује правни статус подносиоца захтјева у случају да није јавна институција и документ који потврђује овлаштење особе за потписивање формулара, потребно је доставити на енглеском језику на папиру (ручно попуњен није прихватљив) Амбасади Републике Чешке у Сарајеву (Фрањевачка 13, 71 000 Сарајево) и у електронској форми (скениран печатом и потписом, плус оригинални формулар за идентификацију – excel формат) путем мејла: Jana_Zelingerova@mzv.cz  i development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Детаљније информације могу се добити слањем упита на мејл адресу: development_sarajevo@embassy.mzv.cz