Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка лабораторијских реагенаса – панел за одређивање хуманих Th цитокина” за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка лабораторијских реагенаса – панел за одређивање хуманих Th цитокина” за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)