Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка лабораторијских реагенаса – моноклонска антитијела за интрацитоплазматске хумане молекуле и мултиколорну анализу” за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка лабораторијских реагенаса – моноклонска антитијела за интрацитоплазматске хумане молекуле и мултиколорну анализу” за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)