Старт / Сва Обавјештења / Конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској

Конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској

Министарство науке и технологије Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2016. годину.

Финансијска подршка иноваторству обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора РС-а, удружењима иноватора и другим организацијама у вези с иноваторством и средства за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.

Потребна документација које се прилаже уз пријаву: попуњен Пријавни образац за суфинансирање пројеката из средстава гранта, попуњен Образац пројектног приједлога, са доказима (копијама докумената) којима се потврђују одређене ставке наведене у овом обрасцу, као и попуњен Образац за буџет.

Планирана средства за суфинансирање иноваторства износе 60 хиљада КМ, од чега је за организације иноватора намијењено 40, а за иноваторе 20 хиљада КМ.

Пријавни обрасци се могу преузети на wеб страници Министарства науке и технологије, али и лично у просторијама Министарства, Административни центар Владе РС-а.

Потребна документација се шаље поштом на адресу:

Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, с обавезном назнаком “Пријава на конкурс – иноваторство”.

За све додатне информације позовите 051/338-727.

Пријаве на конкурс се примају до 14.12.2016. године.

Више информација можете пронаћи на сљедећем линку:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_tehnologije/Pages/default.aspx

Извор: Влада РС